Střípky dávných časů - středověk na Břeclavsku

27.10.2017 – 25.2.2018, 23:59

Městské muzeum a galerie Břeclav Vás srdečně zve na výstavu s názvem Střípky dávných časů - středověk na Břeclavsku, kterou můžete navštívit v prostorách Galerie v podkroví v Lichtenštejnském domě od 27. října 2017 do 25. února 2018. Vernisáž výstavy proběhne dne 26. října 2017 v 17 hod.

Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antiky a začátkem novověku. Název se poprvé objevil mezi humanisty v renesanční Itálii, kteří tímto pojmem chtěli oddělit svou dobu od předešlých staletí. V našich zemích se počátek středověku se spojuje s příchodem prvních slovanských osadníků, což by mělo být někdy v 1. polovině 6. století. Jeho konec se tradičně spojuje s nástupem habsburské dynastie na český trůn v roce 1526.

Břeclavsko během středověku prošlo velmi zajímavým vývojem. Výhodná poloha na obchodních trasách a dostatek půdy k zemědělství byli podmínkou pro to, aby zde ze skromných podmínek vzniklo jedno z center velkomoravské říše. Po krátkém hiátu po jejím pádu se zde rozvíjela bohatá hradiště a vsi knížecího věku. Ve 13. století překotný rozvoj vyústil v přeměnu krajiny, ve které byly nově zakládány města, městečka, nových vsí, tvrze a kamenné hrady. Díky práci několika generací badatelů byly střípky těchto událostí zachyceny a dnes je můžeme prezentovat.

Na výstavě si můžete prohlédnout předměty nejen ze sbírky břeclavského muzea, ale také Regionálního muzea v Mikulově, Ústavu archeologie a muzeologie filosofické fakulty Masarykovy univerzity a Archeologického ústavu AV ČŘ v Brně, v. v. i.

Tuto výstavu si můžete prohlédnout:

  • duben–říjen, úterý–neděle, 10.00–17.00 hod.
  • listopad–březen, úterý–pátek 10.00–17.00 hod., sobota-neděle 13.00–17.00 hod.