Opening knihovny s Artotékou

Moravská galerie v Brně vás zve na slavnostní otevření knihovny se zahájením projektu Artotéka, které proběhne ve čtvrtek 12. října 2017 v 18 hodin. Dětský opening knihovny se bude konat od 16 hodin.

Opening knihovny s Artotékou
  • Adresa:
    Husova 18
    Brno

KNIHOVNA
Moravské galerie zprostředkovává nový pohled na umění. Stává se jedinečným místem, kde lze nejen listovat katalogy, časopisy a publikacemi zaměřenými na staré, současné umění a design, ale nově zde má i nezastupitelné místo soubor publikací o umění pro děti a mládež. Knihovna také nabízí prostor pro studium on-line sbírek. Prostřednictvím nástropní kresby od Jiřího Franty a Davida Böhma Moravská galerie moderně pracuje s žánrem fresky, jimiž byly zdobeny staré klášterní nebo zámecké knihovny, a propojuje tak prostor knihovny s prostorem výstavním. Slavnostní odhalení fresky proběhne 8. listopadu 2017.

ARTOTÉKA
sídlící v knihovně představuje zcela nový fenomén půjčování děl od současných umělců. Nabízí jedinečnou a finančně dostupnou možnost těšit se doma či v kanceláři originálním dílem od předních českých umělců vybíraných kurátory Moravské galerie.

Artotéka je realizovaná v rámci Centra nových strategií muzejní prezentace při Moravské galerii v Brně (CENS). Hlavním partnerem projektu je Erste Private Banking a hlavním zahraničním partnerem MUSA Museum Startgalerie Artothek, které spravuje sbírku současného umění města Vídně.