BERNSTEIN 100 LET

17.1.2018, 19:30 – 18.1.2018, 21:20

V roce 2018 si celý hudební svět připomíná 100 let od narození „univerzálního génia“ – jak prohlásil legendární klavírista Arthur Rubinstein – dirigenta, skladatele a klavíristy Leonarda Bernsteina.

BERNSTEIN 100 LET
  • Adresa:
    Náměstí Republiky 1090/5
    Praha 1 110 00

 A také velkého učitele, přičemž jedním z jeho významných žáků je rovněž stálý spolupracovník FOK, dirigent, skladatel a vynikající synagogální zpěvák Elli Jaffe. Vzhledem k povaze díla nemůže zaznít jiný Bernsteinův kus než Chichesterské žalmy, neboť jde o duchovní skladbu v hebrejštině. Jejich nejpřirozenějším „evropským“ protějškem je pak Mendelssohnova symfonie Chvalozpěv, která rovněž cele vyvěrá z žalmů, a v níž rovněž bude excelovat Pražský filharmonický sbor.
 
Záštitu nad koncertem převzal J. E. Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v České republice.

LEONARD BERNSTEIN Chichesterské žalmy
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY Symfonie č. 2 B dur op. 52 „Chvalozpěv“ na text Bible pro sóla, sbor a orchestr

Ruth ZIESAK | soprán
Jana HORÁKOVÁ LEVICOVÁ | soprán
Jaroslav BŘEZINA | tenor
 
PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
Lukáš VASILEK | sbormistr
 
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
 
Elli JAFFE | dirigent