Dožínky

Cisterciácký klášter Osek za spolupráce správy kláštera, ITC Osek a Spolku přátel kláštera Vás zve na Dožínky konané 7. října 2017. Dožínky započnou mší svatou ve 14:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Dožínky
  • Adresa:
    Rooseveltova 1
    Osek 417 05

Dále budou od 15:00 hodin probíhat prohlídky klášterní zahradou, zároveň budete moci posedět v zahradě za refektářem. Po dobu konání Dožínek budou v nabídce klášterní produkty a výpěstky ze zahrad. Chcete-li sami nějak přispět, můžete v období 3.10. – 5.10. darovat květiny či vlastní výpěstky ze zahrad. Zároveň se můžete zúčastnit soutěže „o nejchutnější tradiční domácí cukrářský výrobek“. Více informací Vám poskytne ITC Osek na čísle 417 822 138 či prostřednictvím emailu info@osek.cz nebo itc@osek.cz.