Plastifikátor

7.9.2017 – 8.10.2017, 23:59

Výstava představuje tvorbu trojice autorů, kterým není lhostejné dění okolo nás, politika, ani konsekvence aktuálních i bývalých struktur společnosti.

Způsob, jakým je reflektují, přitom není založen na moralizování, ale spíše na nadsázce a humoru. Autoři mají na kontě velké množství sólových i skupinových výstav doma i v zahraničí a jsou světově uznávanými umělci.

Viliam Slaminka je absolventem malířského ateliéru (2010, prof. Ivan Csudai) na bratislavské VŠVU, jeho malba však téměř vždy expanduje do prostoru a mutuje do trojrozměrných objektů, tvořených (kromě jiných materiálů) např. montážní pěnou. S vtipem a ironií vystupuje z naučených malířských konvencí. V r. 2013 získal 3. místo v soutěži Maľba – Cena Nadácie VÚB za rok 2013; v r. 2010 obdržel Cenu Martina Benky.

Dávid Demjanovič, absolvent doktorandského studia v intermediálním ateliéru VŠVU prof. Antona Čierneho (2016). Ve své tvorbě často ironizuje a kritizuje nostalgii spojenou s bývalým režimem, resp. současné pokusy o jeho aktualizaci či inspirování se jím. Občas využívá k tvorbě levné nebo nalezené materiály, které odkazují k vynucenému uchýlení se ke kutilské estetice. V r. 2011 získal 1. místo – Maľba roka Cena Nadácie VÚB.

Róbert Palúch je absolventem sochařských ateliérů prof. Jana Koblasy a Jaroslava Róny na AVU (2010). Ve svých dílech často pracuje s běžnými užitkovými předměty, které modifikuje nebo zakomponovává do nových forem. Krom toho např. reaguje na neschopnost člověka vnímat a vyhodnocovat okolní dění. V roce 2010 získal druhé místo v soutěži o návrh na ztvárnění funerální sochy pro ústřední hřbitov města Brna.