NA HOŘE OLIVETSKÉ - zahajovací koncert Velikonočního festivalu duchovní hudby

25.3.2018, 20:00 – 21:00

FRANZ SCHUBERT Intende voci, offertorium pro tenor, sbor a orchestr
LUDWIG van BEETHOVEN Kristus na hoře Olivetské, oratorium op. 85

Cena vstupenky: 390/340/290 Kč

sólisté v jednání
Český filharmonický sbor Brno, sbormistr a dirigent Petr Fiala (Schubert), Filharmonie Brno, dirigent Marián Lejava (Beethoven)

• úvodní koncert festivalu pořádaného Filharmonií Brno a tradičně zahajovaného na Květnou neděli • Beethovenovo jediné dílo inspirované biblickou tematikou, Kristovou společnou modlitbou na Olivetské hoře s jeho učedníky Petrem, Jakubem a Janem, během modlitby však – ke Kristovu zármutku – usnuvšími • koncert věnovaný významnému životnímu jubileu Petra Fialy, zakladatele, uměleckého ředitele a sbormistra Českého filharmonického sboru Brno.

http://www.filharmonie-brno.cz/koncerty-p175.html#detail/-62--mk-7-na-hore-olivetske/

Kde: Kostel svatých Janů , u minoritů, Minoritská ulice 1, Brno