Setkání flašinetářů z Evropy v Brně

14.8.2017 – 15.8.2017, 23:59

Po osmé se sjedou flašinetáři z Evropy do Brna ve dnech 14. a 15. srpna 2017, aby si zde jednak vyměnili své zkušenosti a také, aby potěšili návštěvníky Brna i Brňany.

V dopoledních hodinách se potkají na pracovní schůzce – workshopu v Technickém muzeu v Brně. Veřejnosti budou patřit po oba dva dny odpolední hodiny.

V pondělí 14. srpna 2017 se uskuteční slavnostní zahájení na náměstí Svobody od 14:00 hod. Sejdou se zde všichni účastníci setkání, aby krátce a každý individuálně představili svou produkci. Letos budou hudební vystoupení doprovázet členové Muzejní maringotky s marionetami a také žonglérská vystoupení. Na hudbu daného flašinetu kreativně vždy na místě vytvoří s různým nářadím žonglérskou show Yufi.Zongler.CZ. Po ukončení slavnostního zahájení se rozejdou flašinetáři i lidi od marionet a žonglér po ulicích centra města.

V úterý 15. srpna 2017 je budou moci zájemci i náhodní chodci opět potkat v historickém centru Brna, a to od 14:00 do 16:00 hod. V 16:00 hod se pak sejdou před hotelem Slavia na malém happeningu.

Jako každý rok bude závěrečný večer patřit benefičnímu koncertu v Českobratrském evangelickém chrámu Jana Amose Komenského (tzv. Červený kostel) na brněnském Komenského náměstí. Od 19:00 hod se tak flašinetáři rozloučí s Českou republikou a Brnem a výtěžek tohoto koncertu společně s TMB věnují Centru podpory lidem s autismem a jejich blízkých v Jihomoravském kraji (dříve Apla - JM, o. s.).

Mezinárodní setkání flašinetářů v Brně tak uzavírá každoroční „pouť“ flašinetářů z různých zemí Evropy po České republice, a to na trase Praha, Liberec, Pekařov, Brno.

Atmosféru akce si můžete už předem vychutnat v této videopozvánce.