Bobeš Svoboda – malíř hadcové stepi

28.7.2017 – 29.10.2017, 23:59

Muzeum v Ivančicích zve na výstavu "Bobeš Svoboda – malíř hadcové stepi", která představí dílo malíře Bobeše Svobody (1885 – 1974).

Cena vstupenky: 20 Kč
Bobeš Svoboda – malíř hadcové stepi
  • Adresa:
    Široká 1
    Ivančice 664 91

Tvorbu Bobeše Svobody silně ovlivnila krajina Pojihlaví a Pooslaví. Svými malbami zdokumentoval místa, která později zmizela pod hladinou Dalešické přehrady. Inspirovala ho zvláště jedinečná příroda hadcové stepi u Mohelna. Zdejší přírodu skutečně ctil, zasazoval se o její ochranu a působil jako dobrovolný strážce a průvodce stepí.

Výstava prezentuje malby a kresby Bobeše Svobody ze sbírek Muzea v Ivančicích a ze soukromého majetku. Výtvarné práce doplní fotografie a další předměty spojené s osobností umělce, např. kolekce lidového umění, kterou autor věnoval ivančickému muzeu. Zajímavost výstavy představuje ručně psaná a ilustrovaná pamětní kniha tzv. Bobšovny (chaty B. Svobody), jejímž autorem je známý grafik Josef Váchal, Svobodův blízký přítel. Uvidíte rovněž ukázky z jejich korespondence, uložené v Památníku národního písemnictví v Praze.

Součástí výstavy je také výtvarný koutek pro dětské návštěvníky.