OTTO GUTFREUND - výstava představuje známého umělce z nového úhlu

Sochař Otto Gutfreund (1889-1927) patří k nejvýznamnějším evropským umělcům první třetiny 20. století. Jeho tvorba se dělí na dvě etapy (před první světovou válkou a po ní), jež se liší formálními principy i společenským ohlasem.

Cena vstupenky: 50/25 Kč
OTTO GUTFREUND - výstava představuje známého umělce z nového úhlu
  • Adresa:
    Pražská 83/13
    Plzeň 301 00

První spadá do desátých let 20. století, kdy řešil na základě principů kubismu nové prostorové utváření sochy. Druhá, civilistní etapa se řadí k moderním realismům dvacátých let a oproti individualistické moderně předválečného období se rozrůstá o veřejné zakázky. Tohoto tradičního stylového vymezení se však současná výstava nedrží, naopak chce obě oddělené oblasti propojit. Soustřeďuje se na tři hlavní sochařské úkoly – na reliéf, figuru a portrét/hlavu – a na kresby, které s vybranými díly souvisejí. Záměrem je poukázat přes vnější rozdílnost Gutfreundových prací na kontinuitu jeho tvorby.