Jeskyně Na Špičáku – malované jeskyně

1.6.2017 – 30.9.2017, 23:59

Nejen geologická minulost, ale i nedávná historie se významnou měrou podepsaly na nejmenší zpřístupněné jeskyni České republiky. Nachází se asi 10 kilometrů severně od města Jeseník a je unikátní přírodní i historickou památkou.

Jeskyně Na Špičáku – malované jeskyně
  • Adresa:
    Písečná 790 82

Jeskynní systém o dosud známé délce 410 metrů spoluutvářely agresivní vody z tajícího okraje kontinentálního ledovce, který v době ledové pokrýval rozsáhlé plochy severně od našich hraničních hor. Většina chodeb má výrazný srdcovitý profil, který se stal pro Jeskyni Na Špičáku symbolem.

Jeskyně byla lidem přístupná snad odedávna, spíše ale byla odkryta při středověké těžbě mramorů. Již v roce 1430 ji písemně zmiňuje krakovský prospektor Antonius Walle, který však přírodní prostory mylně považoval za staré důlní dílo. Že byla jeskyně po staletí hojně navštěvovaná, svědčí skoro 4000 historických nápisů a kreseb na stěnách. Zatím nejstarší zjištěný letopočet byl vyrytý v roce 1519. Zajímavější jsou však torza sakrálních kreseb v místě zvaném Kalvárie: nápadný kříž s půlměsícem a především „adorace krucifixu“ se dvěma modlícími se postavami pod křížem. Stáří kreseb je neznámé, ale podle posledních výzkumů jsou starší než 450 let. V současné době proběhly na těchto dvou nejvýznamnějších kresbách restaurátorské práce, v jeskyních vůbec poprvé.

Podle pověsti se v jeskyni po bitvě na Bílé hoře ukrývali na cestě do exilu Čeští bratři, kteří byli pronásledováni a vytlačováni z Čech a v této části si zřídili primitivní modlitebnu. Zcela vyloučit se nedá také domněnka, že při svém putování do polského Lešna navštívil jeskyni Jan Ámos Komenský. Snad tehdy použil prastarou obchodní cestu ze Slezska do Polska, na jejímž nejvyšším bodě jeskyně leží.V 80. letech 19. století jeskyni prozkoumal brněnský geolog Alexandr Makowsky. V letech 1884 – 1885 německý horský spolek jeskyni upravil a zpřístupnil veřejnosti a topograf Johann Ripper tehdy dostupné prostory zmapoval. V letech 1954 až 1955 národní podnik Turista – Severomoravský kras prostory jeskyně znovu upravil, prorazil umělý východ a elektricky osvětlil. Od roku 1994 je jeskyně bezbariérovým turistickým cílem.

Sporá krápníková výzdoba jeskyně byla častými návštěvami v minulých staletích z velké části zničena. V současné době však mohou návštěvníci pozorovat vznikající mladé krápníky ve formě brček či malých záclonek a na četných místech i nově vznikající unikátní bílou kašovitou formu sintru, tzv. nickamínek. Mimořádné jsou také modelace stěn. Skalní římsy, výrazné vodní čáry na stěnách a srdcovité profily chodeb dokládají úroveň vodní hladiny v době zaplavení ledovcovými vodami. Také všechny nejvýznamnější nápisy a kresby se nacházejí přímo na prohlídkové trase. Jeskyně je významným zimovištěm netopýrů a vrápenců.

Národní přírodní památka Na Špičáku (1970).


Jeskyně Na Špičáku v datech

Zpřístupněna veřejnosti: 1884-1885, 1955
Délka všech prostor: 410 m
Denivelace: 10 m
Délka zpřístupněného okruhu: 220 m
Doba prohlídky: cca 30 min.
Teplota vzduchu: 7 – 9 °C
Počet schodů na prohlídkové trase: 0
Možnost návštěvy pro vozíčkáře

Více informací o zpřístupněných jeskyních, otevíracích dobách a akcích v nich najdete na www.caves.cz