X. Prague Photo 2017

25.4.2017, 21:13 – 30.4.2017, 21:13

V Kafkově domě se představí 26 vystavujících subjektů. Bude možné zhlédnout nejširší plejádu jednotlivých fotografů, galerií a společností zabývajících se fotografií, prezentovány budou originály téměř 150 autorů, a to jak současných, tak i klasiků. Stále populárnější jsou tzv. pop-up prezentace jednotlivých autorů - letos např. Magdalena Bláhová, Iveta Kopicová, Gabina Fárová, Martin Stranka, Antonio Cossa, své kolekce uvedou Mimo Space, Galerie Gambit, Vintage Photography aj. Vyjímečné budou prezentace portfolií Jaromíra Funke, Emily Medkové a Josefa Sudka.

X. Prague Photo 2017
  • Adresa:
    Náměstí Franze Kafky 3
    Praha 1 110 00

Zvláštní expozice Czech Field Studio uvede ukázky projektu Český člověk jako vzpomínku na jeho tři autory - Ivana Lutterera, Jana Malého a Jiřího Poláčka.

Vedle českých umělců se představí i fotografové z Itálie, Slovenska, Francie, Saudské Arábie a Finska.
Tradičně PRAGUE PHOTO uvede obsáhlou sekci tvorby nejmladší generace fotografů – studentů a čerstvých absolventů sedmi odborných škol (Slezská univerzita Opava, Západočeská univerzita Plzeň, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Vysoká škola výtvarných umění Bratislava, Střední a vyšší odborné školy Michael, Pražská fotografická škola).
Přehlídka je již tradičně doplněna bohatým doprovodným programem - letos především představení projektů se zahraničím (Itálie) , setkání s autory v jednotlivých expozicích, křty fotografických publikací.

Konání jubilejního X. ročníku PRAGUE PHOTO svědčí o dlouhodobém zájmu publika i odborníků a samotných tvůrců o takovouto specializovanou a širokou platformu. Pro organizátory je tento zájem největší motivací do dalších let.
Záštitu nad X. ročníkem PRAGUE PHOTO převzali paní Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, a pan Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1.