Taneční centrum Praha - Stvoření tance - Švandovo divadlo

14.11.2017, 10:00 – 11:15

Stvoření tance je interaktivní vzdělávací program vhodný pro žáky základních a středních škol.

Taneční centrum Praha - Stvoření tance - Švandovo divadlo
  • Adresa:
    Štefánikova 6/57,
    Praha 5, 150 00
Délka představení: 75 min bez přestávky
Režisér: Taneční centrum Praha – konzervatoř s Mezinárodním centrem tance
Hrají: Balet Praha Junior
Datum premiéry: 30. 1. 2017

Jedná se o divadelní představení, připravené speciálně pro žáky základních a středních škol, které motivuje mladou generaci k aktivnímu přístupu k tanci, divadlu a kultuře. Vzdělávací program je významný po choreografické, ale i po hudební stránce. Jednotlivé ukázky jsou doprovázené hudbou světových umělců, jako například W. A. Mozart, Igor Stravinskij, Antonín Dvořák, J. S. Bach, P. I. Čajkovskij, Leoš Janáček, Sergej Prokofjev, Georges Bizet, F. Mendelsson – Bartholdy, Nicolo Paganini; ale i hudebníky jako Aretha Franklin, John Lennon, Zuzana Navarová, Jaromír Nohavica, Jaroslav Ježek nebo lidové, tradiční písně a mnoho dalších.

Koncepčně navazuje na představení pro mládež známého choreografa Pavla Šmoka, Jak se dělá balet. Představení Jak se dělá tanečník produkujeme od roku 1994 - ve více než 60 městech ČR měla již přes 450 repríz.

Po třech letech jsme opět zajistili možnost uspořádat tento vzdělávací a umělecký program pro školy přímo v Praze 5 – a sice v jediném vhodném prostoru pro inscenování tanečního divadla v naší městské části:

Našim cílem je u mladého diváka podpořit znalosti a vědomosti nabyté na Vaší škole v oblastech:
• umění a kultura
• člověk a jeho svět
• estetická výchova, ale také přiblížit tyto oblasti v praxi.

Obsah:
Moderátor pořadu představí srozumitelným a uceleným způsobem jednotlivé taneční techniky a jejich historii (klasický balet, moderní, jazzový a lidový tanec, taneční sporty,…) Každá žánrová oblast je současně prezentována choreografickými ukázkami z kmenového repertoáru tanečního souboru konzervatoře Taneční centrum Praha. Choreografie mapují nejvýznamnější období a umělecké osobnosti taneční historie od vzniku scénického tance na sklonku renesance až po tvorbu současných choreografů. Tímto způsobem se snažíme kultivovat mladé diváky, aby se v přemíře technických a čistě komerčních impulsů naučili vnímat hodnotná umělecká díla, resp. kulturní a výchovný potenciál současného tance a tanečního divadla. Významný výchovný efekt spočívá také v tom, že diváci neuvidí dospělé taneční hvězdy zdánlivě nedosažitelných kvalit, ale své vrstevníky, kteří promyšleně rozvíjejí svůj talent a profesní předpoklady, dodržují přísnou životosprávu a současně plní náročné studijní a společenské povinnosti! 

Ukázka z představení zde.