Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás zve do své pobočky v Křížově vile na zahájení výstavy Paměť Podbořanska, které se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna 2017 od 17 hodin s hudebním vystoupením žáků ZUŠ Podbořany. Představíme fotografie redaktorky Svobodného hlasu Ing. Květy Tošnerové a řadu dalších zajímavých informací.

Cena vstupenky: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč
Paměť Podbořanska
  • Adresa:
    Zeyerova 344
    Žatec 415 710 389

Podbořansko je velice zajímavý region s dynamickou minulostí. Jeho obyvatelé v nedávné době projevili zájem o uspořádání výstavy, která by jejich domovinu představila širší veřejnosti. Po domluvě několika subjektů vznikl projekt, který je odpovědí na předloženou poptávku. Věříme, že regionálie ze sbírky někdejšího podbořanského muzea v kombinaci s výpověďmi nejstarších pamětníků překvapí každého návštěvníka, včetně těch, co sami vznik výstavy iniciovali. Nebude zapomenuto ani na nejnovější vědecké teorie, které jsou s regionem Podbořanska pevně sepjaty.

Výstava potrvá do 19. února 2017.