Michal Adamovský: Manuál - Plzeň

29.12.2016 – 30.10.2018, 23:59

Projekt metaforickou formou reflektuje otázku válek a ozbrojených konfliktů, přičemž vystavená díla se k těmto tématům vztahují spíše symbolicky, bez konkrétního časového určení.

Ústředním motivem výstavy je jakýsi návod, jak zacházet s různými typy zbraní, které však není možné ani v jedné části instalace přímo spatřit.

Výstava se tak stává pantomimickou hrou zvláštních gest, u kterých si divák v mnoha případech není jist, zda-li se jedná o gesto přátelské, či nikoli. Jedná se o manuál zacházení se zbraněmi, ale je to také dezinformační hra, která se tváří nevinně, tedy „nevinná“ vizuální hra na různých pozadích. Hra se zbraněmi, byť neviditelnými, ale nevinná není a nikdy jí nebude, byť se jako hra tváří.

Expozici tvoří černobílé a velkoformátové barevné fotografie, grafiky a trojrozměrné objekty (autorské knihy).

Michal Adamovský (1982), plzeňský rodák, od letošního roku student doktorského programu na FAMU, kde se zabývá mezioborovým vztahem fotografie a autorského práva. Absolvoval právnickou fakultu a po zkušenostech nabytých u prof. Jiřího Srstky v DILIA – divadelní, literární a audiovizuální agentuře zahájil a dokončil magisterské studium na katedře fotografie FAMU v ateliéru Štěpánky Šimlové. Během svých studií na FAMU byl vybrán například do tvůrčí residence Atelieru de Visu v Marseille (pod vedením Antoine de Agathy, Magnum Photos), získal dvouměsíční stipendium pro výzkum autorského práva v Museum of Modern Art Library a International Center of Photography v New Yorku a zúčastnil se několika worshopů v Lucembursku, Izraeli a Chorvatsku.

Michal Adamovský vystavoval v řadě českých i zahraničních galerií (např. Galerie Langhans Praha, Exhibit N. 9 v New Jersey, Chung – Ang Art Centre v Soulu či CCC – Czech China Contemporary v Pekingu). V současné době je ředitelem neziskové organizace Fair Art a spolu s jejími členy připravuje pro studenty Vysoké školy umělecko-průmyslové, Akademie výtvarných umění a FAMU v Praze sérii oborových přednášek týkajících se práva duševního vlastnictví.