Umění od gotiky po 19. století - Místodržitelský palác

Název expozice je inspirován obrazem Petra Pavla Rubense "Hlava Medúsy", který patří k nejpozoruhodnějším uměleckým dílům ve sbírkách starého umění Moravské galerie v Brně.

Umění od gotiky po 19. století - Místodržitelský palác
  • Adresa:
    Moravské náměstí 1a
    Brno

Pohled Medúsy měl, jak známo, v příběhu o Perseovi takovou sílu, že člověka proměnil v kámen. To, že se umělci podařilo přenést tuto magickou schopnost do obrazu, dokazuje skutečnost, že Rubensův obraz byl v původní instalaci muzea vystaven za oponou, aby se ženy a děti nevylekaly. Název expozice je metaforou výtvarného umění schopného vyvolávat silné zážitky, budit úžas, dráždil divákovu fantazii. Soustředí nejcennější exponáty evropského umění ze sbírek Moravské galerie v Brně od 14. do 19. století, doplněné o díla zapůjčená z církevního majetku a sbírek dalších institucí. Mezi jednotlivými kolekcemi zaujímá významné místo umění středověku, díla barokních malířů a sochařů moravské a rakouské provenience, soubor italského, flámského a holandského malířství, obohacený v poslední době o významné přírůstky i nová autorská připsání, a konečně umění 19. století v jeho figurální a krajinářské poloze.

Části výstavy:
Ad honorem Dei - Výtvarná kultura středověku Moravy, Čech, Rakouska, Německa a Nizozemí
L'Italia Magnifica - Italské umění 14. - 18. století
Život a mýtus - Nizozemské malířství 16. - 17. století
Triumf víry - Oslavení rozumu - Barokní umění
Příběh člověka, tvář krajiny - Umění 19. století

Expozice je doplněna doprovodnými texty a rozšířenými popiskami u nejvýznamnějších děl a autorů (čeština, angličtina).