Trikadelia aneb tři strany jedné mince

11.1.2017 – 10.2.2017, 23:59

Trikadelia aneb tři strany jedné mince
Jakub Geltner, Jan Gemrot, Jaroslava Kadlecová, David Možný, Jan Šrámek a Veronika Vlková
Kurátoři: Veronika Zajačiková, Miloš Marek, Jiří Machalický
Vernisáž 10. 1. 2017

Trikadelia aneb tři strany jedné mince
  • Adresa:
    Dlouhá 33
    Praha 1 110 00

Civilizace si za staletí vybudovala uměle vytvořený kulturní svět, který žije svým životem a samospádem paralelně s přírodními cykly. Jak je to v případě lidské společnosti, která je označována termínem jiná kultura a jak je to s vnímáním světa z pohledu jedince? Není člověk schopen zažívat několik realit najednou - podobně jak vědci poukazují na možnost existence vesmírných paralelních světů - přeskakovat z jedné do druhé, z jednoho stavu 'duše' do dalšího. Autoři svými díly komentují nekonečný souboj přírodních zákonů a civilizačních návyků.

Kolektivní výstava se zabývá polohami vnímání světa s důrazem na vizuálně vnímanou skutečnost pod vlivem mentálních pochodů v hlavě člověka, a to v základě ze tří úhlů pohledu jakými je: běžně chápaná realita, jsoucno (vytržení z reality, satori) či moment odvlastnění (poblouznění a snění). Téma výstavy se váže také k odkazu tzv. posvátné geometrie a obrazci metatronovy kostky, která je základním vzorcem přírodních jevů a energií. Jaký by byl vzorec pro život v současné technologicky vyspělé společnosti?