Zdeněk Manina: Expozice - Galerie Nová síň

11.1.2017 – 29.1.2017, 23:59

Výstava představuje výběr z figurálních prací akad. soch. Zdeňka Maniny z posledních pěti let. Jeho tvorba se zde prezentuje jako kontinuální proces hledání forem plastik z různých sochařských materiálů jako laminátu, keramiky nebo méně tradičně z oceli.

Zdeněk Manina: Expozice - Galerie Nová síň
  • Adresa:
    Voršilská 139/3
    Praha 1 110 00

Stejně důležitou roli hraje malířská tvorba, která je s plastikami tematicky propojená. Charakteristické je zachycení krátkého okamžiku akce a specifického napětí ve svalech mužských figur - ať při sportu, nebo dalších fyzicky náročných činnostech, neméně důležitý je moment cykličnosti pohybů. Autor absolvoval VŠUP v Praze, ateliér Keramiky a porcelánu u profesora Otty Eckerta (1980–1986). Svoje práce vystavuje často ve významných institucích a také v exteriérových instalacích doma i v zahraničí např. zastupoval Českou republiku na bienále European Ceramic Context v Dánsku (Bornholm’s Kunstmuseum) v roce 2014.