Cabinet - Černé Divadlo Image

14.10.2018, 20:00 – 24.11.2018, 22:00

Račte vstoupit a užasnout nad dokonalostí, krásou a genialitou!
Budou vám předvedeny zajímavé exponáty a názorně objasněny jejich principy a funkce!
Unikátní sbírka kuriosit a zázraků XX. Století!
Poprvé pro veřejnost!
Praktické ukázky!
Vstup na vlastní nebezpečí!

Cena vstupenky: Dospělý - 580,-, Student - 480,-, Děti (3-14 let) - 400,-, Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) - 1740,- Kč
Cabinet - Černé Divadlo Image
  • Adresa:
    Národní 25,
    Praha 1 110 00

Buďte vítáni v mém Cabinetu. Po letech usilovné práce na řešení Pražákova cirkulačního paradoxu jsem se rozhodl s výsledky mé práce seznámit laickou i odbornou veřejnost. Protože jsem se u oficiálních institucích nesetkal s porozuměním, rozhodl jsem se, lépe řečeno, byl jsem nucen, na vlastní náklady zřídit Cabinet. Abych před zraky ctěného publika mohl demonstrovat, že z bludného kruhu civilizační expanze se lze vymanit pouze zázraky uvnitř nás samotných. Protože zmíněná demonstrace není bez rizika, jsem rád, že jste toto riziko podstoupili a do Cabinetu přišli.


prof. Pražák

* * *

Úryvek z knihy prof. Pražáka: Kruté úvahy o lidstvu (nakl. Pergeens Prg 1995, (str. 367 - 368)

“...To, že se lidé množí nedefinovatelnou rychlostí, nepovažuji za katastrofální. Naopak. Za katastrofální považuji to, že lidé produkují další a další stroje, přístroje a technické novinky. Tyto stroje jsou údajně a zdánlivě určeny k tomu, aby lidem ulehčovaly život. Ve skutečnosti život pouze komplikují. Jsou totiž příliš praktické funkční a spolehlivé....”

Tento úkaz shrnuje ve dvou bodech Pražákův cirkulační paradox:
1. Každý nový vynález přináší problém.
2. Nový problém je řešitelný pouze novým vynálezem.

Z čehož je jasné, že se naše civilizace ubírá naprosto špatným směrem. Řešení Pražákova cirkulačního paradoxu spočívá ve zcela zásadní reversi myšlení lidstva a jeho přístupu k vynálezům. Tuto geniální ideu vyjadřuje Pražákův Zákon funkční nestability:

Pouze ty stroje jsou užitečné, které se zdají být k ničemu
Funkce takových strojů se jeví být záhadná nebo dokonce nemožná. Návod k použití neexistuje. Při používání jsou potom lidé nuceni používat vlastní myšlení fantazii a kletby. Uvedení takového stroje v činnost je pak provázeno pocitem malého zázraku. Z výše uvedeného tedy plyne, že rozvoj civilizace nespočívá v produkci nových technických zázraků, nýbrž, že rozvoj lidstva je možný jedině produkcí zázraků lidských. Byť malých.

* * *

Poděkování.

Profesor Pražák si dovoluje vyjádřit svůj nezměrný dík divadlu IMAGE za spolupráci při zřízení Cabinetu a rovněž slečně Růženě za podnětné připomínky k provedení praktických ukázek.

HRAJÍ:

mime - Profesor Pražák Josef TICHÝ, Erik DEMKO, Michal HECHT
mim - pan Heřman Petr LIŠKA, René PYŠ, Michal HECHT, Lukáš ŠIMON
mimka - slečna Růžena Dita JANČÍKOVÁ, Daniela ALFONZOVÁ
tanečnice – Žíravina Nela RADIMĚŘSKÁ, Lenka HYBLEROVÁ, Andrea KHEILOVÁ, Martina ŠŤASTNÁ, Johana HÁJKOVÁ
tanečnice – Buřtoid Johana HÁJKOVÁ, Dita JANČÍKOVÁ, Martina ŠŤASTNÁ, Lenka HYBLEROVÁ
herečka v černém – Čerňačka Božena NUSSBERGEROVÁ, Evženie ŠTEFLOVÁ, Iva SEIDLOVÁ, Eva PLOCKOVÁ
tanečník – Žabák  Dušan KMEŤ, Michal VLK, Vojta VLASÁK, Thomas BETTINELLI
tanečník – Jehlan Ivo JIRÁSEK, Juraj KLIMAŠOVSKÝ, Daniel RYBICKI
tanečník – Pruhovaní Pavel PLOCEK, Michal VLK, Marek KAŠPAROVSKÝ
   
Scénář Eva Asterová, Josef Tichý, Petr Liška
Choreografie Eva Asterová
Hudba Zdeněk Zdeněk
Návrhy kostýmů Ladislav Vyskočil, Eva Asterová
Realizace kostýmů Sportprogres, Studio K, Soňa Benešová, Lukas Veselý
Návrhy vynálezů Ladislav Vyskočil, Josef Tichý, Petr Liška
Realizace a expozice vynálezů Ladislav Vyskočil
Výtvarná spolupráce František Tvrdek
Produkce Alexander Čihař
Premiéra 16. 4.1997