Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

1.2.2018 – 31.12.2019, 23:59

Uměleckoprůmyslové museum v Praze obohatilo expozici českého barokního umění Národní galerie o samostatnou část, věnovanou užitému umění středoevropského kulturního prostoru od manýrismu přelomu 16. a 17. století až po klasicismus sklonku 18. století.

Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze
  • Adresa:
    Hradčanské náměstí 1
    Praha 1 110 00

Instalace v atraktivním prostředí nově zrekonstruovaných klenutých sálů podzemního podlaží paláce představuje na více než čtyřech stech uměleckých předmětů vývoj výzdobných technik, ornamentiky i ikonografie.

Expozice se soustředí na tři tematické okruhy nazvané Liturgie, Stolování a Ornament.

Schwarzenberský palác
Národní galerie v Praze
Hradčanské nám. 2
118 00 Praha 1
Doprava: Tram 22, 23 – Pražský hrad
Otevřeno: denně mimo pondělí od 10 do18 hodin