Prohlídková trasa v Colloredo-Mansfeldském paláci - lektorská prohlídka

18.11.2017, 14:00 – 31.12.2017, 15:30

V rámci dlouhodobé expozice máte možnost navštívit prohlídkovou trasu Colloredo-Mansfeldského paláce.

Prohlídková trasa v Colloredo-Mansfeldském paláci - lektorská prohlídka
  • Adresa:
    Karlova 189/2
    Praha 1 110 00

Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je budována na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá k tomu specifická atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti. Návštěvník se v patnácti zastaveních seznámí s nejcharakterističtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně-historických a restaurátorských průzkumů, s vlastnickou historií, společenským a kulturním životem paláce v minulosti a zároveň se záměry galerie na další využití.

Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1
Otevřeno: út–ne 10.00–16.00
v zimním období od 5. 11. 2015–30. 3. 2016 otevřeno pouze do 16.00